Skip to content
Menu

Produkcja kontenerów biurowych, budowlanych, sanitarnych

Mobilbox będąc firmą operująca na wielu zagranicznych rynkach, ma w swym portfolio nie tylko realizację standardowych kontenerów, ale również szereg niestandardowych obiektów kontenerowych, jak: szkoły z kontenerów, przedszkola z kontenerów, biurowce z kontenerów, hotele modułowe, kwatery pracownicze i hotele pracownicze, zaplecza budów, zestawy kontenerowe, punkty usługowe, pawilony handlowe, a nawet modułowe osiedla mieszkalne, kontenerowe obiekty dla uchodźców.

Produkcja kontenerów biurowych, mieszkalnych, budowlanych, sanitarnych, magazynowych, socjalnych, portierni, stróżówek, wartowni, mistrzówek, medycznych, szatniowych, przeznczonych na sprzedaż i wynajem oraz wznoszenia budynków modułowych realizowana jest na nowoczesnych liniach technologicznych z użyciem specjalistycznych maszyn do obróbki metalu oraz wyposażane w nowoczesne i wysokiej jakości komponenty.

Z naszych kontenerów można wykonać nowoczesne zaplecze i obiekty socjalne, biura dla kadry zarządzającej, realizującej inwestycje budowlane, hotele z kontenerów, domki letniskowe, domki na działkę lub wakacyjny dom z kontenerów.

producent kontenerów

Etapy produkcji kontenera

  1. Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
  2. Śrutowanie
  3. Spawanie ramy kontenera – stalowa rama kontenera spawana jest w technologii MIG/MAG
  4. Malowanie ramy kontenera – zabezpieczenie antykorozyjne
  5. Składanie kontenera
  6. Wypełnianie stropu i podłogi materiałami izolacyjnymi
  7. Przygotowanie instalacji elektrycznej
  8. Wykonanie ścian zewnętrznych kontenera – montaż panela lub płyty warstwowej
  9. Wykonanie ścianek wewnętrznych i przygotowanie instalacji WOD-KAN – dotyczy wybranych typów kontenerów, takich jak: kontenery sanitarne, kontenery mieszkalne, kontenery socjalne, kontenery socjalno – biurowe.

Przedstawione etapy produkcji kontenera uzależnione są od typu i specyfiki kontenera.

Producent-produkcja-kontenerow-fabryka-Mobilbox

Współpraca handlowców z zakładem produkującym kontenery oraz dostawcami wyposażenia, serwisantami oraz montażystami kontenerów, daje gwarancję zachowania wysokich standardów jakościowych na wszystkich etapach produkcji kontenera czy większego budynku kontenerowego.

Realizacja skomplikowanych projektów kontenerowych to proces rozpoczynający się od projektowania i uzgadniania z klientem wszelkich detali i założeń projektowych. Projektowanie kontenerów to między innymi wybór dostawców, komponentów i możliwości technicznych, tak by projekt kontenera czy projekt obiektu kontenerowego oddawał wcześniej nakreślony cel, wytyczne i dawał satysfakcje użytkownikom.

Produkcja kontenerów biurowych

Projekt kontenera biurowego czy budynku modułowego przygotowują doświadczeni pracownicy we współpracy z zakładem produkcyjnym, tak, aby zachować wszelkie niezbędne standardy w późniejszym jego użytkowaniu.

Dzięki naszym specjalistom pracującym w oddziałach firmy Mobilbox na terenie Europy, mamy szczegółowy obraz standardów, stosowanych materiałów oraz efektywnych rozwiązań technicznych, a przede wszystkim opinie i preferencje bardzo wielu klientów, reprezentujących różne kultury i warunki geograficzne. Mamy ogromną satysfakcję z posiadania tej wiedzy i chętnie dzielimy się nią z naszymi klientami.

Jest to cenna wiedza praktyczna, niezbędna na wszystkich etapach projektowania, produkcji i montażu. Wykonywanie projektu kontenera zawsze poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu z klientem i rozpoznaniem jego potrzeb, na podstawie którego powstają wytyczne  do projektu.

Wysoka jakość produkowanych kontenerów ma decydujące znaczenie przy jego późniejszym użytkowaniu, zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pracy osób w nim przebywających. Jakość wykonania kontenera ma również ogromne znaczenie w jego późniejszej logistyce, kiedy kontenery są przewożone z miejsca na miejsce i wielokrotnie montowane i demontowane.

Większość elementów kontenera z pominięciem wyposażenia, powstaje w trakcie procesu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym. Wymagamy by na etapie produkcji były spełnione wymogi etyczne i środowiskowe.

Producent kontenerów

Najwyższą jakość oferowanych produktów potwierdza producent kontenerów posiadanymi certyfikatami oraz nasi kooperanci i dostawcy, jak np. – System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, ETA-18/1068, koncesja B-022_2019. Pozytywna ocena zgodności produkowanych konstrukcji zgodnie z wytycznymi normy EN-1090, daje możliwość oznaczania wyrobów znakiem CE.

Specjaliści tworzący krąg współpracowników i kooperantów firmy Mobilbox, zapewniają wysokiej jakości standardy pracy oraz doradztwo i serwis w użytkowaniu kontenerów.

NAPISZ DO NAS

Aby poznać cenę kontenera oraz wysokość opłat dodatkowych, proszę wypełnić nasze zapytanie ofertowe!