Skip to content

PRZEDGLĄD KONTENERÓW   

Przeglądy i serwisowanie kontenerów

Regularne przeglądy kontenerów wykonywane przez naszych specjalistów wspierają bezpieczeństwo i ich niezawodność.
Przeglądy wykonywane przez zespoły serwisowe Mobilbox obejmują szeroki zakres czynności.

Weryfikacja poszycia wewnętrznego i zewnętrznego:

 • Sprawdzenie poszycia paneli kontenera (widoczne boki kontenera) w celu weryfikacji ich stanu, wykrycia ewentualnych uszkodzeń, rdzy, czy deformacji.
 • Ocena stanu poszycia wewnętrznego kontenera pod kątem występowania wilgoci, przetarć lub ewentualnych uszkodzeń wynikłych ze złej eksploatacji

Weryfikacja dachu, kanalizacji deszczowej:

 • Sprawdzenie poszycia dachu pod kątem przecieków, rdzy i uszkodzeń powierzchniowych.
 • Inspekcja kanalizacji deszczowej w celu upewnienia się, że odprowadzają one wodę deszczową efektywnie i nie są zablokowane.

Weryfikacja szczelności połączeń między kontenerami:

 • Przegląd miejsc, gdzie kontenery są ze sobą połączone (zakres zewnętrzny), aby upewnić się, że nie występują nieszczelności w połączeniach, zminimalizować ryzyko przecieków.
 • Sprawdzenie szczelności uszczelek, aby zapewnić, że kontenery stanowią jednolitą i szczelną strukturę.

Sprawdzanie instalacji elektrycznej:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych:

Badanie elektryczne kontenera, wykonywane po jego podłączeniu do zasilania, przemieszczeniu kontenera, zamianą zasilania lub okresowe.

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez przez samoczynne wyłączenie.
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów.
 • Parametry zabezpieczeń różnicowopradowych.

Sprawdzenie instalacji WOD-KAN:

Sprawdzanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w kontenerze sanitarnym:

 • Ocena szczelności rur i połączeń, zwłaszcza w miejscach łączenia z przyłączami.
 • Sprawdzenie uszczelnień wokół zaworów i przyłączy, aby uniknąć wycieków wody.

Weryfikacja poprawnego działania armatury sanitarnej:

 • Weryfikacja ciśnienia wody, wraz z reagulacją prawidłowego ciśnienia oraz sprawdzeniem poprawności działania zaworu głównego.
 • Potwierdzenie sprawności działania spłuczek wody, zaworów przy pisuarze oraz kranów, w celu zminimalizowania zużycia wody.

Te działania pozwalają na kompleksową ocenę stanu technicznego kontenerów, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym, co jest kluczowe dla utrzymania ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania.

serwis i montaż kontenerów
serwis i montaż kontenerów

Korzyści z przeglądów kontenerów

Otrzymasz szczegółowy zakres niezbędnych czynności przeglądowych, które mogą okazać się konieczne w zależności od wielkości i typu obiektu kontenerowego oraz jego wyposażenia. Przeprowadzenie tych czynności zostanie indywidualnie uzgodnione z Najemcą kontenerów. Przegląd jest realizowany na Twoją prośbę. Nie musisz przy tym pamiętać o żadnych terminach – oferowany system wsparcia jest dostępny do Twojej dyspozycji w dowolnie ustalonym z nami terminie. Kolejną korzyścią jest możliwość wczesnego wykrycia ewentualnego zużycia lub uszkodzeń, co pozwala uniknąć w przyszłości większych napraw i związanych z nimi dodatkowych kosztów.

Kolejne korzyści z korzystania z okresowych przeglądów kontenerów 

Oddając kontenery w ręce Serwisu Mobilbox, skorzystasz z usług profesjonalistów, którzy zapewnią wysoki standard obsługi. Otrzymasz również szczegółowy raport z przeprowadzonych prac. Ten raport dostarczy Ci informacji na temat aktualnego stanu obiektu i sposobu, w jaki był dotychczas użytkowany. To z kolei umożliwi przewidywanie potencjalnych, przyszłych kosztów związanych z ewentualnymi naprawami czy remontami przy zwrocie wynajmowanych kontenerów. Dzięki tej usłudze będziesz miał pełną kontrolę nad przyszłymi wydatkami, co pozwoli Ci unikać niespodziewanych kosztów. Z serwisem Mobilbox każdy projekt wykonasz na czas, profesjonalnie i przy przewidywalnych kosztach.

Mobilność ekip serwisowych

Nasi specjaliści pbezpieczeństwo i komfort kontenerów na terenie całego kraju, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdują.

W celu zapoznania się ze szczegółami prowadzonych prac serwisowych i montażowych zapraszamy do zakładki https://mobilbox.pl/serwis-montaz-kontenerow/

Dlaczego warto robić regularny przegląd kontenerów i obiektów modułowych?

Regularny przegląd kontenerów przynosi szereg korzyści, zarówno pod względem bezpieczeństwa, efektywności, jak i długoterminowej oszczędności. Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto systematycznie przeprowadzać kontrole wynajmowanych kontenerów:

Bezpieczeństwo: regularne inspekcje pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych problemów związanych z integralnością struktury, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osób korzystających z kontenerów, jak i przechowywanych w nich materiałów.

Długoterminowa oszczędność: wczesna identyfikacja zużycia czy uszkodzeń umożliwia skuteczne zarządzanie konserwacją i przeglądami. Uniknięcie większych napraw poprzez systematyczne monitorowanie kontenerów przekłada się na oszczędność finansową. Pamiętaj! Nienaprawiana usterka postępuje!

Zgodność z normami i standardami: systematyczne kontrole pozwalają na utrzymanie zgodności kontenerów z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, co jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku kontenerów wykorzystywanych przez firmy podwykonawcze.

Zminimalizowanie awarii: systematyczne przeglądy pozwalają zidentyfikować potencjalne awarie przed ich wystąpieniem, co minimalizuje ryzyko przerw w użytkowaniu kontenerów.

Dostosowanie do zmieniających się potrzeb: okresowe kontrole umożliwiają zaplanowanie dostosowywania kontenerów do zmieniających się potrzeb biznesowych lub funkcjonalnych, co zwiększa ich elastyczność i przydatność.

Zachowanie wartości: regularne sprawdzanie i utrzymanie kontenerów w dobrym stanie wpływa pozytywnie na ich wartość rynkową. Pozwala również na uniknięcie dodatkowych kosztów po okresie wynajmu.

Podsumowując, regularne sprawdzanie kontenerów przynosi szereg korzyści, w tym zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności, długoterminowej oszczędności.

NAPISZ DO NAS

Aby poznać cenę kontenera oraz wysokość opłat dodatkowych, proszę wypełnić nasze zapytanie ofertowe!