Skip to content

     

Mobilbox, a company operating in many foreign markets, has in its portfolio not only the construction of standard containers, but has also completed a range of non-standard container structures, such as: container-based schools, preschools, office buildings, modular hotels, employee quarters and hotels, service points, retail outlets, even modular, container-based refugee housing.
The production of containers: office containers, residential containers, construction site containers, sanitary, warehouse, social containers, door guard containers, guard house containers, foremen’s containers, medical containers, cloak room containers, foreseen for sale and rental, as well as for the purpose of erection of modular buildings, is conducted on modern process technical lines with the usage of specialised metal processing machinery, equipped with modern and top-quality components.
Out containers can be used to build modern backlots and social sites, management offices at construction sites, container-based hotels, Summer homes or a vacation container house.

Hersteller von Containern

Etapy produkcji kontenera

  1. Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
  2. Śrutowanie
  3. Spawanie ram kontenera – stalowa rama kontenera spawana jest w technologii MIG/MAG
  4. Malowanie – zabezpieczenie antykorozyjne
  5. Składanie kontenerów
  6. Wypełnianie stropu i podłogi materiałami izolacyjnymi
  7. Przygotowanie instalacji elektrycznej
  8. Wykonanie ścian zewnętrznych kontenera – montaż panelu lub płyty warstwowej
  9. Wykonanie ścianek wewnętrznych i przygotowanie instalacji WOD-KAN – dotyczy wybranych typów kontenerów, takich jak: kontenery sanitarne, kontenery mieszkalne, kontenery socjalne, kontenery socjalno – biurowe.

Przedstawione etapy produkcji kontenera uzależnione są od typu i specyfiki kontenera.

Hersteller von Containern

Współpraca handlowców z zakładem produkującym kontenery oraz dostawcami wyposażenia, serwisantami oraz montażystami kontenerów, daje gwarancję zachowania wysokich standardów jakościowych na wszystkich etapach produkcji kontenera czy większego budynku kontenerowego.

Realizacja skomplikowanych projektów kontenerowych to proces rozpoczynający się od projektowania i uzgadniania z klientem wszelkich detali i założeń projektowych. Projektowanie kontenerów to między innymi wybór dostawców, komponentów i możliwości technicznych, tak by projekt kontenera czy projekt obiektu kontenerowego oddawał wcześniej nakreślony cel, wytyczne i dawał satysfakcje użytkownikom.

Produkcja kontenerów biurowych

Projekt kontenera biurowego czy budynku modułowego przygotowują doświadczeni pracownicy we współpracy z zakładem produkcyjnym, tak, aby zachować wszelkie niezbędne standardy w późniejszym jego użytkowaniu.

Dzięki naszym specjalistom pracującym w oddziałach firmy Mobilbox na terenie Europy, mamy szczegółowy obraz standardów, stosowanych materiałów oraz efektywnych rozwiązań technicznych, a przede wszystkim opinie i preferencje bardzo wielu klientów, reprezentujących różne kultury i warunki geograficzne. Mamy ogromną satysfakcję z posiadania tej wiedzy i chętnie dzielimy się nią z naszymi klientami.

Jest to cenna wiedza praktyczna, niezbędna na wszystkich etapach projektowania, produkcji i montażu. Wykonywanie projektu kontenera zawsze poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu z klientem i rozpoznaniem jego potrzeb, na podstawie którego powstają wytyczne do projektu.

Wysoka jakość produkowanych kontenerów ma decydujące znaczenie przy jego późniejszym użytkowaniu, zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pracy osób w nim przebywających. Jakość wykonania kontenera ma również ogromne znaczenie w jego późniejszej logistyce, kiedy kontenery są przewożone z miejsca na miejsce i wielokrotnie montowane i demontowane.

Większość elementów kontenera z pominięciem wyposażenia, powstaje w trakcie procesu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym. Wymagamy by na etapie produkcji były spełnione wymogi etyczne i środowiskowe.

Producent kontenerów

Najwyższą jakość oferowanych produktów potwierdza producent kontenerów posiadanymi certyfikatami oraz nasi kooperanci i dostawcy, jak np. – System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, ETA-18/1068, koncesja B-022_2019. Pozytywna ocena zgodności produkowanych konstrukcji zgodnie z wytycznymi normy EN-1090, daje możliwość oznaczania wyrobów znakiem CE.

Specjaliści tworzący krąg współpracowników i kooperantów firmy Mobilbox, zapewniają wysokiej jakości standardy pracy oraz doradztwo i serwis w użytkowaniu kontenerów.